Allmännyttans Klimatinitiativ

Innan år 2030 ska vi ha minskat vår energiförbrukning med 30 procent och blivit helt fossilfria.

Aefab är anslutet till Allmännyttans Klimatinitiativ. Det är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Innan år 2030 ska vi ha minskat vår energiförbrukning
med 30 procent och blivit helt fossilfria.

Läs mer om Klimatinitiativet på Sveriges Allmännyttas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fakta: Vår energiförbrukning i siffror

AEFAB:s bostäder använder årligen ca 17 500 000 kWh fjärrvärme, som går till uppvärmningen av lägenheter och till att producera varmvatten. Utöver detta används också ca 2 400 000 kWh el som bland annat går till belysning i allmänna utrymmen, tvättstugor, ventilationsfläktar och motorvärmare.
Om samma energimängd skulle användas för att driva en elbil, skulle man kunna köra den 2500 varv runt jorden.

Om vi lyckas minska energianvändningen 30% så motsvarar minskningen ungefär lika mycket energi som hela Oldaniels-området använder i värme och varmvatten på två år.

Sedan vi började med det 2018 har ökat energieffektiviteten på våra byggnader med 5% vilket är i fas med vad vi ska göra.

Hur vi jobbar med klimatmålen på Aefab

Varje månad rapporteras fastighetsel, fjärrvärme och vattenanvändning till oss. Vi dokumenterar hur mycket energi som områdena använder så att vi kan fokusera där behovet är störst. Vi kan då jämföra områdena med varandra för att se hur mycket energi de spenderar.
Om ett område använder mycket mera fjärrvärme per kvadratmeter än övriga områden så finns där ett större behov av att isolera. Om ett annat område använder mycket fastighetsel så kan det ge bättre effekt att exemplevis sätta upp solceller.

Vi har även termometrar som mäter innetemperaturen i lägenheterna så vi kan försöka få den stabil. Målet är att temperaturen ska vara konstant vid 21 °C. Med hjälp av temperaturmätarna kan vi se om någon lägenhet ändras mycket över tid.
Blir en lägenhet väldigt kall på vintern kan den behöva isolera väggarna mera och om en lägenhet blir väldigt varm på sommaren kan man sätta upp solskydd.

Vad vi har gjort

Vi har isolerat taken på Oldanielsområdet och enligt våra beräkningar ska det ge ~ 20% mindre uppvärmningskostnad.
Arbetet med att sätta upp elbilsladdare har påbörjats och just nu har vi 9 laddplatser för hyresgästerna. Vi förväntar oss sätta upp ett 40-tal laddplatser nästa år.
När vi förnyar våra egna fordon köper vi eldrivna fordon om det går.

Vad vi gör just nu

Vi köper förnybar el och värmer våra hus med fjärrvärme. Det innebär att 98% av all vår energi kommer från förnybara energikällor.

Vi förbättrar vattenförbrukningen genom att sätta in snålspolande munstycken och plockar bort badkaren.

Senast uppdaterad