Två snickare som står över en ritning

Stamrenovering

Ett lika viktigt som utmanande arbete för att behålla värdet på våra fastigheter, och förebygga skador. Stamrenoveringar är något som Aefab prioriterat i många år - och kommer att fortsätta med.

Efter en viss tid börjar rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från husen, att bli gamla. Då är det dags att stamrenovera.

En stamrenovering i en fastighet innebär att alla rör och ledningar huset byts ut. Det är ett stort ingrepp. De flesta ledningar ligger gömda i väggar och golv, och måste friläggas för att kunna bytas ut. Det betyder i sin tur att även badrumsinredningen behöver göras om efteråt, och även köket påverkas av renoveringen.

På Aefab gör vi stamrenoveringarna i egen regi. Det betyder att det är våra egna snickare som projektleder arbetet och sköter kontakten med hyresgästerna. Under de senaste åren har vi i genomsnitt stamrenoverat omkring 40 lägenheter om året (förutom under 2020 då vi till följd av pandemin fick skjuta på arbetet).

Sammanlagt har Aefab omkring 700 lägenheter som ska stamrenoveras, så det är ett arbete som kommer att pågå under många år framöver.

Under arbetets gång blir det en del påverkan för hyresgästerna. Det går exempelvis inte alltid att använda badrummet, och hyresgästerna får använda sig av toaletten i källaren eller badrummen som finns i den tillfälliga boden på gården. Dessutom kan det periodvis vara bullrigt och dammigt.
Men resultatet efter de fyra veckorna brukar vara mer uppskattat: i samband med stambytet renoveras både kök och badrum och får en rejäl ansiktslyftning.

Är det dags för stamrenovering i ditt hus? Läs mera om hur det kommer att gå till, på sidan Om din stamrenovering eller titta på filmen nedan. Se filmen syntolkad här

Senast uppdaterad